Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tin Chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
        Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Kế hoạch số 10494/KH-UBND ngày...
    Căn cứ Kế hoạch số 246/KH-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022; Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày...
Sáng ngày 13/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ủy viên Trung...
Thực hiện Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 23 ngày 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo về việc...
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2022
Đơn vị hỗ trợ
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.032.375
Truy cập hiện tại 19