Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tin Chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
       Tiếp tục thực hiện Quyết định số 6367/QĐ-UBND của UBND thành phố ngày 26/8/2016 về Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020; Đề án số 2749/ ĐA-UBND ngày 08/9/2016 của UBND thành phố về nâng cao chất lượng, hiệu quả công...
        Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020;    ...
Sáng ngày 13/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ủy viên Trung...
Thực hiện Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 23 ngày 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo về việc...
Trong tháng 12/2019, nhiều chính sách mới liên quan đến các lĩnh vực hành chính, giao thông, cán bộ - công chức, học sinh - sinh viên… chính thức có hiệu lực.
Đơn vị hỗ trợ
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.001.471
Truy cập hiện tại 78