Chào mừng quý vị đến với lễ hội Thanh trà phường Thủy Biều lần thứ IV/2014
Quy trình kỹ thuật
Vùng sản xuất phải phù hợp với quy hoạch cây Thanh Trà của Nhà nước và bảo đảm vườn cây sẽ nhận được đầy đủ ánh sáng, thuận tiện chăm sóc, thu hoạch và...
Sản phẩm sau khi thu hoạch không được để tiếp xúc trực tiếp với đất và hạn chế để qua đêm
Cây đầu dòng phải mang những đặc điểm hình thái đặc trưng của giống, không bị mất đi hoặc biến đổi khi nhân giống vô tính
Xem tin theo ngày