Tìm kiếm
Tin Chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Được sự nhất trí của Thành ủy Huế và sự chỉ đạo của UBND thành phố Huế. Phường Thủy Biều tiến hành tổ chức Lễ hội Thanh trà Huế lần thứ VI năm 2018. 
Công an huyện có thể được xem xét trang bị trực thăng vũ trang; tăng lương cơ sở thêm 90.000 đồng một tháng...
Chủ đầu tư phải trả phí dỡ nhà sai phép; cán bộ không được sách nhiễu dân khi làm thủ tục hành chính... là quy định được thực thi từ tháng 6.
TTH - Tại khu vực bãi bồi Lương Quán, phường Thủy Biều, các doanh nghiệp (DN) đang rầm rộ khai thác cát vượt phạm vi mỏ được cấp phép, gây mất an toàn giao thông (ATGT) đường thủy khi Huế bước vào mùa du lịch. Để chấn chỉnh...
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội sẽ có những thay đổi về về số tiền đóng bảo hiểm từ ngày 1/7/2018.
Danh mục giải quyết thủ tục hành chính Tư pháp - Hộ tịch cấp Phường.
Ngày cập nhật 12/11/2014

Thực hiện Quyết  định số 52/2013/QĐ- UBND ngày 19/12/2013 của tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trao kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một của tại cấp xã, phường, thị trấn.

Thực hiện quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 07/6/2014 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Để thuận tiện hơn cho cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch. Uỷ ban nhân dân phường đăng tải các thủ tục gồm: Xem tại địa chỉ danh mục thủ tục hành chính 2014.

Qua đó thủ tục giải quyết đối với lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch tại phường gồm 34 công việc các loại như: Xác nhận Sơ yếu lý lịch, Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử, Đăng ký kết hôn, Xác nhận tình trạng hôn nhân, cải chính hộ tịch người dưới 14 tuổi, nhận cha ,mẹ, con, đăng ký nuôi con nuôi và các thủ tục khác liên quan. Trong đó quy định cụ thể về niêm yết thủ tục hành chính, thời gian tiếp nhận, trả kết quả của từng loại thủ tục góp phần cải cách thủ tục hành chính tại địa phương trong thời gian qua.

Tập tin đính kèm:
Hoàng Trọng Sơn (TH)
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Danh mục giải quyết thủ tục hành chính Tư pháp - Hộ tịch cấp Phường.
Ngày cập nhật 12/11/2014

Thực hiện Quyết  định số 52/2013/QĐ- UBND ngày 19/12/2013 của tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trao kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một của tại cấp xã, phường, thị trấn.

Thực hiện quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 07/6/2014 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Để thuận tiện hơn cho cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch. Uỷ ban nhân dân phường đăng tải các thủ tục gồm: Xem tại địa chỉ danh mục thủ tục hành chính 2014.

Qua đó thủ tục giải quyết đối với lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch tại phường gồm 34 công việc các loại như: Xác nhận Sơ yếu lý lịch, Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử, Đăng ký kết hôn, Xác nhận tình trạng hôn nhân, cải chính hộ tịch người dưới 14 tuổi, nhận cha ,mẹ, con, đăng ký nuôi con nuôi và các thủ tục khác liên quan. Trong đó quy định cụ thể về niêm yết thủ tục hành chính, thời gian tiếp nhận, trả kết quả của từng loại thủ tục góp phần cải cách thủ tục hành chính tại địa phương trong thời gian qua.

Tập tin đính kèm:
Hoàng Trọng Sơn (TH)
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Danh mục giải quyết thủ tục hành chính Tư pháp - Hộ tịch cấp Phường.
Ngày cập nhật 12/11/2014

Thực hiện Quyết  định số 52/2013/QĐ- UBND ngày 19/12/2013 của tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết và trao kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một của tại cấp xã, phường, thị trấn.

Thực hiện quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 07/6/2014 về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Để thuận tiện hơn cho cá nhân, tổ chức trong việc giải quyết các thủ tục hành chính đối với lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch. Uỷ ban nhân dân phường đăng tải các thủ tục gồm: Xem tại địa chỉ danh mục thủ tục hành chính 2014.

Qua đó thủ tục giải quyết đối với lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch tại phường gồm 34 công việc các loại như: Xác nhận Sơ yếu lý lịch, Đăng ký khai sinh, Đăng ký khai tử, Đăng ký kết hôn, Xác nhận tình trạng hôn nhân, cải chính hộ tịch người dưới 14 tuổi, nhận cha ,mẹ, con, đăng ký nuôi con nuôi và các thủ tục khác liên quan. Trong đó quy định cụ thể về niêm yết thủ tục hành chính, thời gian tiếp nhận, trả kết quả của từng loại thủ tục góp phần cải cách thủ tục hành chính tại địa phương trong thời gian qua.

Tập tin đính kèm:
Hoàng Trọng Sơn (TH)
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đơn vị hỗ trợ
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.903.361
Truy cập hiện tại 27