Tìm kiếm

 

Tin Chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Được sự nhất trí của Thành ủy Huế và sự chỉ đạo của UBND thành phố Huế. Phường Thủy Biều tiến hành tổ chức Lễ hội Thanh trà Huế lần thứ VI năm 2018. 
Công an huyện có thể được xem xét trang bị trực thăng vũ trang; tăng lương cơ sở thêm 90.000 đồng một tháng...
Chủ đầu tư phải trả phí dỡ nhà sai phép; cán bộ không được sách nhiễu dân khi làm thủ tục hành chính... là quy định được thực thi từ tháng 6.
TTH - Tại khu vực bãi bồi Lương Quán, phường Thủy Biều, các doanh nghiệp (DN) đang rầm rộ khai thác cát vượt phạm vi mỏ được cấp phép, gây mất an toàn giao thông (ATGT) đường thủy khi Huế bước vào mùa du lịch. Để chấn chỉnh...
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội sẽ có những thay đổi về về số tiền đóng bảo hiểm từ ngày 1/7/2018.
Những điểm mới trên thẻ bảo hiểm y tế năm 2018
Ngày cập nhật 23/01/2018

      Từ năm 2018, có 3 điểm thay đổi rên thẻ bảo hiểm y tế mà người dùng cần biết để đảm bảo quyền lợi của mình. Đó là, không ghi thời điểm hết hạn sử dụng, 10 số cuối mã thẻ BHYT là mã số BHXH và xác định đầy đủ thời điểm tham gia 5 năm liên tục.

Nếu như thẻ bảo hiểm y tế các năm trước ghi rõ thời hạn sử dụng từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm thì trên thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 chỉ in Giá trị sử dụng: từ ngày.../tháng.../năm....”. Nội dung này được hướng dẫn tại Công văn 3340/BHXH-ST ngày 8.8.2017 về cấp sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mã số BHXH.Vì vậy, để biết chính xác hạn sử dụng thẻ BHYT của mình là ngày/tháng/năm nào, người tham gia BHYT tra cứu trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Một điều thuận lợi cho người sử dụng bảo hiểm y tế là: Khi các cơ sở khám chữa bệnh, nếu người dùng phát hiện trên thẻ bị sai thông tin cơ sở khám chữa bệnh không được phép yêu cầu bệnh nhân quay về đổi thẻ BHYT. Thay vào đó, cơ sở khám chữa bệnh phải liên hệ với bộ phận giám định thẻ BHYT của cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT để xác minh.
Sau quá trình tiến hành rà soát dữ liệu về thời gian tham gia BHYT của người dân, BHXH đã thể hiện thông tin thời điểm đủ 5 năm liên tục trên thẻ. Vì vậy, từ 1/1/12018, trường hợp người tham gia không có thông tin về thời điểm 5 năm liên tục cũng như thông tin bị sai, vui lòng liên hệ với cơ quan BHXH trực tiếp cấp thẻ để được điều chỉnh.
Thanh Bình(Theo Hoài Phong - Đài Truyền thanh Huế)
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Những điểm mới trên thẻ bảo hiểm y tế năm 2018
Ngày cập nhật 23/01/2018

      Từ năm 2018, có 3 điểm thay đổi rên thẻ bảo hiểm y tế mà người dùng cần biết để đảm bảo quyền lợi của mình. Đó là, không ghi thời điểm hết hạn sử dụng, 10 số cuối mã thẻ BHYT là mã số BHXH và xác định đầy đủ thời điểm tham gia 5 năm liên tục.

Nếu như thẻ bảo hiểm y tế các năm trước ghi rõ thời hạn sử dụng từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm thì trên thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 chỉ in Giá trị sử dụng: từ ngày.../tháng.../năm....”. Nội dung này được hướng dẫn tại Công văn 3340/BHXH-ST ngày 8.8.2017 về cấp sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mã số BHXH.Vì vậy, để biết chính xác hạn sử dụng thẻ BHYT của mình là ngày/tháng/năm nào, người tham gia BHYT tra cứu trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Một điều thuận lợi cho người sử dụng bảo hiểm y tế là: Khi các cơ sở khám chữa bệnh, nếu người dùng phát hiện trên thẻ bị sai thông tin cơ sở khám chữa bệnh không được phép yêu cầu bệnh nhân quay về đổi thẻ BHYT. Thay vào đó, cơ sở khám chữa bệnh phải liên hệ với bộ phận giám định thẻ BHYT của cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT để xác minh.
Sau quá trình tiến hành rà soát dữ liệu về thời gian tham gia BHYT của người dân, BHXH đã thể hiện thông tin thời điểm đủ 5 năm liên tục trên thẻ. Vì vậy, từ 1/1/12018, trường hợp người tham gia không có thông tin về thời điểm 5 năm liên tục cũng như thông tin bị sai, vui lòng liên hệ với cơ quan BHXH trực tiếp cấp thẻ để được điều chỉnh.
Thanh Bình(Theo Hoài Phong - Đài Truyền thanh Huế)
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Những điểm mới trên thẻ bảo hiểm y tế năm 2018
Ngày cập nhật 23/01/2018

      Từ năm 2018, có 3 điểm thay đổi rên thẻ bảo hiểm y tế mà người dùng cần biết để đảm bảo quyền lợi của mình. Đó là, không ghi thời điểm hết hạn sử dụng, 10 số cuối mã thẻ BHYT là mã số BHXH và xác định đầy đủ thời điểm tham gia 5 năm liên tục.

Nếu như thẻ bảo hiểm y tế các năm trước ghi rõ thời hạn sử dụng từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm thì trên thẻ bảo hiểm y tế năm 2018 chỉ in Giá trị sử dụng: từ ngày.../tháng.../năm....”. Nội dung này được hướng dẫn tại Công văn 3340/BHXH-ST ngày 8.8.2017 về cấp sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) theo mã số BHXH.Vì vậy, để biết chính xác hạn sử dụng thẻ BHYT của mình là ngày/tháng/năm nào, người tham gia BHYT tra cứu trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam.

Một điều thuận lợi cho người sử dụng bảo hiểm y tế là: Khi các cơ sở khám chữa bệnh, nếu người dùng phát hiện trên thẻ bị sai thông tin cơ sở khám chữa bệnh không được phép yêu cầu bệnh nhân quay về đổi thẻ BHYT. Thay vào đó, cơ sở khám chữa bệnh phải liên hệ với bộ phận giám định thẻ BHYT của cơ quan BHXH nơi ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT để xác minh.
Sau quá trình tiến hành rà soát dữ liệu về thời gian tham gia BHYT của người dân, BHXH đã thể hiện thông tin thời điểm đủ 5 năm liên tục trên thẻ. Vì vậy, từ 1/1/12018, trường hợp người tham gia không có thông tin về thời điểm 5 năm liên tục cũng như thông tin bị sai, vui lòng liên hệ với cơ quan BHXH trực tiếp cấp thẻ để được điều chỉnh.
Thanh Bình(Theo Hoài Phong - Đài Truyền thanh Huế)
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đơn vị hỗ trợ
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.911.966
Truy cập hiện tại 16