Tìm kiếm
Tin Chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Được sự nhất trí của Thành ủy Huế và sự chỉ đạo của UBND thành phố Huế. Phường Thủy Biều tiến hành tổ chức Lễ hội Thanh trà Huế lần thứ VI năm 2018. 
Công an huyện có thể được xem xét trang bị trực thăng vũ trang; tăng lương cơ sở thêm 90.000 đồng một tháng...
Chủ đầu tư phải trả phí dỡ nhà sai phép; cán bộ không được sách nhiễu dân khi làm thủ tục hành chính... là quy định được thực thi từ tháng 6.
TTH - Tại khu vực bãi bồi Lương Quán, phường Thủy Biều, các doanh nghiệp (DN) đang rầm rộ khai thác cát vượt phạm vi mỏ được cấp phép, gây mất an toàn giao thông (ATGT) đường thủy khi Huế bước vào mùa du lịch. Để chấn chỉnh...
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội sẽ có những thay đổi về về số tiền đóng bảo hiểm từ ngày 1/7/2018.
UBND phường tổ chức Hội nghị liên tịch để triển khai công tác năm 2018
Ngày cập nhật 02/03/2018

Sáng ngày 01/3/2018 UBND phường Thủy Biều tổ chức Hội nghị liên tịch để triển khai công tác năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2018

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tôn Thất Đào - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường và các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy, trưởng phó các cơ quan ban ngành, đơn vị, đoàn thể, Bí thư, tổ trưởng, trưởng Ban công tác Mặt trận, toàn thể cán bộ, công chức của phường.

Thay mặt UBND phường đồng chí Hoàng Thăng Long - PBT đảng ủy, chủ tịch UBND phường đã đánh giá một số kết quả, cũng như các nhiệm vụ còn tồn tại của năm 2017 và đề nghị toàn thể hệ thống chính trị của địa phương tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2018 theo Nghị quyết của HĐND phường đề ra. Tại hội nghị sau khi các đại biểu tham gia vào một số công việc đề nghị UBND phường tập trung chỉ đạo, đồng chí Tôn Thất Đào - bí thư Đảng ủy đã phát biểu chỉ đạo UBND phường cần xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng lĩnh vực, nội dung và triển khai quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó các tổ dân phố phải chủ động trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân theo thẩm quyền và địa bàn do mình quản lý trong nội bộ nhân dân ở tổ dân phố, tránh trường hợp ở tổ chưa giải quyết, chưa hòa giải, chưa tìm hiểu đã đề nghị UBND phường giải quyết...

Hội nghị đã tiến hành ký kết biên bản thi đua năm 2018, bên cạnh đó tại Hội nghị đã tiến hành ký kết liên tịch giữa Công an phường với phường đội và các đoàn thể của phường.

Bằng Lăng Tím
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
UBND phường tổ chức Hội nghị liên tịch để triển khai công tác năm 2018
Ngày cập nhật 02/03/2018

Sáng ngày 01/3/2018 UBND phường Thủy Biều tổ chức Hội nghị liên tịch để triển khai công tác năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2018

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tôn Thất Đào - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường và các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy, trưởng phó các cơ quan ban ngành, đơn vị, đoàn thể, Bí thư, tổ trưởng, trưởng Ban công tác Mặt trận, toàn thể cán bộ, công chức của phường.

Thay mặt UBND phường đồng chí Hoàng Thăng Long - PBT đảng ủy, chủ tịch UBND phường đã đánh giá một số kết quả, cũng như các nhiệm vụ còn tồn tại của năm 2017 và đề nghị toàn thể hệ thống chính trị của địa phương tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2018 theo Nghị quyết của HĐND phường đề ra. Tại hội nghị sau khi các đại biểu tham gia vào một số công việc đề nghị UBND phường tập trung chỉ đạo, đồng chí Tôn Thất Đào - bí thư Đảng ủy đã phát biểu chỉ đạo UBND phường cần xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng lĩnh vực, nội dung và triển khai quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó các tổ dân phố phải chủ động trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân theo thẩm quyền và địa bàn do mình quản lý trong nội bộ nhân dân ở tổ dân phố, tránh trường hợp ở tổ chưa giải quyết, chưa hòa giải, chưa tìm hiểu đã đề nghị UBND phường giải quyết...

Hội nghị đã tiến hành ký kết biên bản thi đua năm 2018, bên cạnh đó tại Hội nghị đã tiến hành ký kết liên tịch giữa Công an phường với phường đội và các đoàn thể của phường.

Bằng Lăng Tím
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
UBND phường tổ chức Hội nghị liên tịch để triển khai công tác năm 2018
Ngày cập nhật 02/03/2018

Sáng ngày 01/3/2018 UBND phường Thủy Biều tổ chức Hội nghị liên tịch để triển khai công tác năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2018

Tham dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tôn Thất Đào - Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND phường và các đồng chí trong Thường vụ, Đảng ủy, trưởng phó các cơ quan ban ngành, đơn vị, đoàn thể, Bí thư, tổ trưởng, trưởng Ban công tác Mặt trận, toàn thể cán bộ, công chức của phường.

Thay mặt UBND phường đồng chí Hoàng Thăng Long - PBT đảng ủy, chủ tịch UBND phường đã đánh giá một số kết quả, cũng như các nhiệm vụ còn tồn tại của năm 2017 và đề nghị toàn thể hệ thống chính trị của địa phương tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2018 theo Nghị quyết của HĐND phường đề ra. Tại hội nghị sau khi các đại biểu tham gia vào một số công việc đề nghị UBND phường tập trung chỉ đạo, đồng chí Tôn Thất Đào - bí thư Đảng ủy đã phát biểu chỉ đạo UBND phường cần xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng lĩnh vực, nội dung và triển khai quyết liệt có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Bên cạnh đó các tổ dân phố phải chủ động trong việc giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân theo thẩm quyền và địa bàn do mình quản lý trong nội bộ nhân dân ở tổ dân phố, tránh trường hợp ở tổ chưa giải quyết, chưa hòa giải, chưa tìm hiểu đã đề nghị UBND phường giải quyết...

Hội nghị đã tiến hành ký kết biên bản thi đua năm 2018, bên cạnh đó tại Hội nghị đã tiến hành ký kết liên tịch giữa Công an phường với phường đội và các đoàn thể của phường.

Bằng Lăng Tím
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đơn vị hỗ trợ
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.903.361
Truy cập hiện tại 28