Tìm kiếm
Tin Chính
Quay lại12345Xem tiếp
Tin mới
Được sự nhất trí của Thành ủy Huế và sự chỉ đạo của UBND thành phố Huế. Phường Thủy Biều tiến hành tổ chức Lễ hội Thanh trà Huế lần thứ VI năm 2018. 
Công an huyện có thể được xem xét trang bị trực thăng vũ trang; tăng lương cơ sở thêm 90.000 đồng một tháng...
Chủ đầu tư phải trả phí dỡ nhà sai phép; cán bộ không được sách nhiễu dân khi làm thủ tục hành chính... là quy định được thực thi từ tháng 6.
TTH - Tại khu vực bãi bồi Lương Quán, phường Thủy Biều, các doanh nghiệp (DN) đang rầm rộ khai thác cát vượt phạm vi mỏ được cấp phép, gây mất an toàn giao thông (ATGT) đường thủy khi Huế bước vào mùa du lịch. Để chấn chỉnh...
Bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội sẽ có những thay đổi về về số tiền đóng bảo hiểm từ ngày 1/7/2018.
Tổ chức ký kết hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng
Ngày cập nhật 19/03/2018

Thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018

Nhằm quản lý các hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng đang hoạt động trên địa bàn phường theo quy định của nhà nước. Sáng ngày 17/3/2018 UBND phường đã tổ chức Hội nghị ký kết về tổ chức các hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng. Theo thống kê trên địa bàn phường hiện nay có 17 cơ sở tín ngưỡng đang hoạt động (chưa bao gồm các cơ sở tín ngưỡng là nhà thờ dòng họ và Đình làng) theo hình thức cá nhân quản lý như đền, miếu, điện... đây là các cơ sở trong thời gian qua hoạt động không xin phép và thường xuyên bị người dân phản ảnh về hình thức tổ chức không đảm bảo về thời gian và gây ồn ào trong cộng đồng dân cư. Để các cơ sở này đi vào hoạt động có sự quản lý, UBND phường đã giao trách nhiệm đối với Công an phường là đơn vị chủ động tham mưu cùng phối hợp với Tổ dân phố các đoàn thể, mặt trận để tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm. Địa phương sẽ tiến hành xử lý nghiêm đối với chủ cơ sở nào không đăng ký tổ chức các hoạt động và không đảm bảo các quy định về hoạt động.

Các chủ cơ sở tín ngưỡng sau khi được lãnh đạo UBND phường và Công an phường trao đổi, truyền đạt các quy định của nhà nước đã thống nhất và tiến hành ký cam kết về các nội dung theo quy định, trong đó bao gồm cả nội dung việc chấp hành đốt và rãi vàng mã theo quyết định 6113 của UBND thành phố quy định.

 

Bằng Lăng Tím
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tổ chức ký kết hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng
Ngày cập nhật 19/03/2018

Thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018

Nhằm quản lý các hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng đang hoạt động trên địa bàn phường theo quy định của nhà nước. Sáng ngày 17/3/2018 UBND phường đã tổ chức Hội nghị ký kết về tổ chức các hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng. Theo thống kê trên địa bàn phường hiện nay có 17 cơ sở tín ngưỡng đang hoạt động (chưa bao gồm các cơ sở tín ngưỡng là nhà thờ dòng họ và Đình làng) theo hình thức cá nhân quản lý như đền, miếu, điện... đây là các cơ sở trong thời gian qua hoạt động không xin phép và thường xuyên bị người dân phản ảnh về hình thức tổ chức không đảm bảo về thời gian và gây ồn ào trong cộng đồng dân cư. Để các cơ sở này đi vào hoạt động có sự quản lý, UBND phường đã giao trách nhiệm đối với Công an phường là đơn vị chủ động tham mưu cùng phối hợp với Tổ dân phố các đoàn thể, mặt trận để tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm. Địa phương sẽ tiến hành xử lý nghiêm đối với chủ cơ sở nào không đăng ký tổ chức các hoạt động và không đảm bảo các quy định về hoạt động.

Các chủ cơ sở tín ngưỡng sau khi được lãnh đạo UBND phường và Công an phường trao đổi, truyền đạt các quy định của nhà nước đã thống nhất và tiến hành ký cam kết về các nội dung theo quy định, trong đó bao gồm cả nội dung việc chấp hành đốt và rãi vàng mã theo quyết định 6113 của UBND thành phố quy định.

 

Bằng Lăng Tím
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tổ chức ký kết hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng
Ngày cập nhật 19/03/2018

Thực hiện Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 và Nghị định số 162/2017/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018

Nhằm quản lý các hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng đang hoạt động trên địa bàn phường theo quy định của nhà nước. Sáng ngày 17/3/2018 UBND phường đã tổ chức Hội nghị ký kết về tổ chức các hoạt động của các cơ sở tín ngưỡng. Theo thống kê trên địa bàn phường hiện nay có 17 cơ sở tín ngưỡng đang hoạt động (chưa bao gồm các cơ sở tín ngưỡng là nhà thờ dòng họ và Đình làng) theo hình thức cá nhân quản lý như đền, miếu, điện... đây là các cơ sở trong thời gian qua hoạt động không xin phép và thường xuyên bị người dân phản ảnh về hình thức tổ chức không đảm bảo về thời gian và gây ồn ào trong cộng đồng dân cư. Để các cơ sở này đi vào hoạt động có sự quản lý, UBND phường đã giao trách nhiệm đối với Công an phường là đơn vị chủ động tham mưu cùng phối hợp với Tổ dân phố các đoàn thể, mặt trận để tăng cường công tác kiểm tra và xử lý vi phạm. Địa phương sẽ tiến hành xử lý nghiêm đối với chủ cơ sở nào không đăng ký tổ chức các hoạt động và không đảm bảo các quy định về hoạt động.

Các chủ cơ sở tín ngưỡng sau khi được lãnh đạo UBND phường và Công an phường trao đổi, truyền đạt các quy định của nhà nước đã thống nhất và tiến hành ký cam kết về các nội dung theo quy định, trong đó bao gồm cả nội dung việc chấp hành đốt và rãi vàng mã theo quyết định 6113 của UBND thành phố quy định.

 

Bằng Lăng Tím
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Đơn vị hỗ trợ
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.903.361
Truy cập hiện tại 27