Tìm kiếm
Danh sách ủng hộ Hội thi gói bánh tét vì người nghèo
Ngày cập nhật 03/02/2015

ỦY BAN MẶT TRẬN TQVN 

PHƯỜNG THỦY BIỀU

 

 
   
 

 


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 

DANH SÁCH ỦNG HỘ HỘI THI

“GÓI BÁNH TÉT VÌ NGƯỜI NGHÈO”

 

STT

HỌ VÀ TÊN

ĐỊA CHỈ

SỐ TIỀN

GHI CHÚ

01

Phan Gia Huy

3/5 Văn Cao - Tp Huế.

2.000.000đ

 

02

Trần Thị Huyền Trang

California – Hoa Kỳ

2.000.000đ

 

03

Nguyễn Thị Hạnh

California – Hoa Kỳ

50 USD

 

04

Trần Mỹ Linh

Incheon – Hàn Quốc

1.000.000đ

 

05

Dương Thị Thanh Hiền

TP Hồ Chí Minh

500.000đ

 

06

Dịch vụ Hồng Có

Tổ 6 – Thủy Biều

500.000đ

 

07

Lê Viết Minh

Tổ 6 – Thủy Biều

200.000đ

 

08

Hồ Thị Hồng

Tổ 6 – Thủy Biều

100.000đ

 

09

Trương Châu

Tổ 13 – Thủy Biều

100.000đ

 

10

Đại đức Thích Huyền Đức

Tổ 8 – Thủy Biều

400.000đ

 

11

DNTN Thảo Huy

512 Bùi Thị Xuân

300.000đ

 

12

Dịch vụ Ly Xuân

Tổ 11 – Thủy Biều

100.000đ

 

13

Hồ Xuân Lai

Tổ 13 – Thủy Biều

50.000đ

 

14

Hoàng Trọng Nghí

Tổ 14 – Thủy Biều

200.000đ

 

15

Võ Thị Túy Lệ

Tổ 5 – Thủy Biều

100.000đ

 

16

Tôn Nữ Mai Khôi

Tổ 14 – Thủy Biều

7.000.000đ

 

17

Trần Thị Hương Giang

Tổ 13 – Thủy Biều

100.000đ

 

18

Hoàng Thị Hồng Ân

Tổ 7 – Thủy Biều

500.000đ

 

19

Nguyễn Thị Như Ân

Phú Thượng – Phú Vang

1.000.000đ

 

20

Trương Như Hải

Phú Thượng – Phú Vang

1.000.000đ

 

21

Dương Khắc Hồng Phúc

TP Hồ Chí Minh

1.000.000đ

 

22

Nguyễn Thanh Tú

Hàn Quốc

10.000 won

195.000đ

23

Lê Văn Thanh

Hàn Quốc

10.000 won

195.000đ

24

Hoàng Trọng Huấn

Hàn Quốc

10.000 won

195.000đ

25

Trường Mầm non

Thủy Biều

300.000đ

 

26

Công ty cổ phần Vườn Xưa

Thủy Biều

500.000đ

 

27

Tôn Nữ Ly Lan

Kyoto – Nhật Bản

1.000.000đ

 

 

 

 

 

 

     

 

*Ghi chú: Danh sách đang tiếp tục cập nhật

                                                                                                                 TM/ ỦY BAN MẶT TRẬN   

                                                                                                                                       CHỦ TỊCH      

 

 

                                                                                                                                    Võ Đăng Thái

    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.982.518
Truy cập hiện tại 22