Tìm kiếm
Danh sách các hộ kinh doanh tại phường Thủy Biều do dự án LoGoViC cung cấp
Ngày cập nhật 05/02/2015

DANH SÁCH CÁC HỘ KINH DOANH TẠI PHƯỜNG THỦY BIỀU

TT

Tên hộ kinh doanh

Địa chỉ

Ngành nghề kinh doanh

SẢN XUẤT

 

 

1

Nguyễn Thị Lộc

4/388 Bùi Thị Xuân

SX hương trầm

2

Nguyễn Thị Thu Thuỷ

82 Huyền Trân Công Chúa

SX hương trầm

3

Tôn Thất Tùng

Tổ 10 - Lương Quán

SX hương trầm

4

Huỳnh Văn Lợi

Tổ 11 - Lương Quán

SX hương trầm

5

Tôn Thất Thành

Lương Quán

Giết mổ gia súc

6

Đoàn Thị Hoa

Thôn Trường đá

SX CB thực phẩm khác

ĂN UỐNG

 

 

1

Nguyễn Thị Mai

482 Bùi Thị Xuân

Ăn uống bình dân

2

Nguyễn Tất Thành

30 Huyền Trân Công Chúa

Ăn uống bình dân

3

Hoàng Thị Tuý Hồng

421 Bùi Thị Xuân

Cà phê, giải khát, phòng trà

4

Hoàng Thị Bê

Tổ 13 - Trung Thượng

Cà phê, giải khát, phòng trà

5

Hoàng Trọng Hiền

470 Bùi Thị Xuân

Cà phê, giải khát, phòng trà

THƯƠNG NGHIỆP

 

 

1

Tô Thanh Thu

383 Bùi Thị Xuân

Tạp hoá

2

Võ Bá Hiền

33 Ngô Hà

Tạp hoá

3

Hoàng Thị Lê

Chợ Thuỷ Biều

Tạp hoá

4

Trần Dung

373 Bùi Thị Xuân

Tạp hoá

5

Hoàng Trọng Đính

474 Bùi Thị Xuân

Tạp hoá

6

Lê Thị Thảo

478 Bùi Thị Xuân

Tạp hoá

7

Tôn Nữ Tuyết Anh

44 Ngô Hà

Tạp hoá

8

Tôn Nữ Thị Anh

Chợ Thuỷ Biều

Tạp hoá

9

Nguyễn Thị Loan

68 Huyền Trân Công Chúa

Bán buôn, bán lẻ hàng hoá

10

Thân Thị Thanh Loan

388 Bùi Thị Xuân

Tạp hoá

11

Nguyễn Thị Phương Thảo

Tổ 10 - Lương Quán

Tạp hoá

12

Lê Viết Trai

Tổ 15 - Trung Thượng

Tạp hoá

13

Phạm Thị Thuý

Tổ 17 - Trường Đá -

Tạp hoá

14

Phan Thị Thế Ninh

424 Bùi Thị Xuân

Tạp hoá

15

Tôn Nữ Thị Hoa

Tổ 10 - Lương Quán

Tạp hoá

16

Lê Viết Minh

19 Ngô Hà

Tạp hoá

DỊCH VỤ

 

 

1

Hồ Xuân Trạch

487 Bùi Thị Xuân

Dịch vụ vi tính, Internet

2

HTXNN Thuỷ Biều

20 Ngô Hà

Cho thuê mặt bằng

3

Hoàng Xuân Lâu

485 Bùi Thị Xuân

Dịch vụ vi tính, Internet

XÂY DỰNG

 

 

1

Tôn Thất Vĩnh

513 Bùi Thị Xuân

XD có bao thầu NVL

 

 

Số cơ sở

 

 

 

6

 

 

 

5

 

 

 

16

 

 

 

3

 

 

 

0

 

 

 

1

 

 

 

31

 

 

 

    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.982.520
Truy cập hiện tại 22