Tìm kiếm
Đảng bộ phường Thủy Biều tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt nghị quyết Trung ương 6 Khóa XII
Ngày cập nhật 17/01/2018

Ngày 17 tháng 1 năm 2017 Đảng ủy phường Thủy Biều tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết  trung ương 6 khóa XII

   Hội nghị diễn ra trong thời gian 01 ngày, nội dung buổi sáng toàn thể hội nghị được nghe đồng chí Trương Quang Trung - UVTV, phó chủ tịch thường trực HĐND thành phố trình bày, nội dung buổi chiều do đồng chí Trần Hải Yến - UVTV, trưởng ban tuyên giáo thành ủy trình bày. Trong hội nghị lần này toàn thể cán bộ, đảng viên toàn đảng bộ sẽ được nghe Bốn nghị quyết mà Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 6 ban hành là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đề ra.

     Cụ thể:  

Nghị quyết Số 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Nghị quyết số 20-NQ/TW về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới

Nghị quyết số 21-NQ/TW về công tác dân số trong tình hình mới

Sau khi được nghe các chuyên đề trên các đồng chí cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ sẽ viết bài thu hoạch.

Đồng chí Trần Hải Yến - UVTV thành ủy, Trưởng ban tuyên giáo thành ủy báo cáo tại Hội nghị

Đồng chí Trương Quang Trung - UVTV thành ủy, PCT HĐND thành phố báo cáo tại Hội nghị

 

 

 

 

Bằng Lăng Tím
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.982.542
Truy cập hiện tại 21