Tìm kiếm
Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2023
Ngày cập nhật 13/02/2023

Căn cứ Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 10/1/2023 của UBND thành phố Huế về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố năm 2023; thực hiện Quyết định số 06/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của UBND phường về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 với trọng tâm cải thiện môi trường kinh doanh và Chuyển đổi số, UBND phường Thủy Biều xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, với những nội dung như sau:

 

Tập tin đính kèm:
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.058.442
Truy cập hiện tại 362