Tìm kiếm

 

Tiếp nhận ý kiến
Hỏi:
Hiện nay tại Khu nghĩa trang Thành lồi đã được cắm bảng "Khu vực đã được Quy hoạch cấm chôn cất mồ mã". Tuy nhiên, tình trạng chôn cất, xây mồ mã vẫn diễn ra thường xuyên tại đây nhưng không hề thấy có chấn chỉnh, xử lý gì.
Cho tôi hỏi? Nếu đã quy hoạch và cắm bảng cấm tại sao lại để tỉnh trạng chôn cất mồ mã diễn ra như vậy, mà vẫn không có chế tài gì để xử lý. Sau này thực hiện Quy hoạch thì có phải tốn ngân sách đền bù của Nhà nước.
Thiết nghĩ, Phường nên có biện pháp cương quyết để chấn chỉnh tỉnh trạng này, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền cho người dân hiểu đây là khu vực di tích,khu vực cảnh quan vùng ven thành phố vì vậy không nên chôn cất tại đây.
Người gửi: Lê Hữu hải - 08 Lý Thường Kiệt, TP Huế (Ngày gửi: 09/06/2014)
Đáp:

 

Cảm ơn độc giả đã có ý kiến quan tâm.

Về việc này, UBND phường xin trả lời như sau: Sau ngày miền giải phóng thực hiện chủ trương của địa phương, nhân dân xã Thủy Biều đã cải táng toàn bộ mồ mã xen lẫn khu dân cư và tại các Cồn đến Độn Bàu hồ để phần đất còn lại sản xuất nông nghiệp. Như vậy Độn Bàu hồ và một số cồn nhỏ dọc đường Huyền Trân Công Chúa phường Thủy Biều trở thành nghĩa trang của phường từ sau ngày giải phóng.

Căn cứ Quyết định số 1700/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy hoạch tổng thể hệ thống nghĩa trang tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 thì trên địa bàn phường không tồn tại nghĩa trang. Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2008 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Thừa Thiên Huế thì các các nghĩa trang nhỏ lẻ dọc đường Huyền Trân Công Chúa nằm trong quy hoạch đất du lịch và tái định cư. Căn cứ Công văn số 2435/UBND-XD ngày 28/9/2009 của UBND thành phố Huế về việc nghiêm cấm chôn cất và xây dựng lăng mộ tại khu vực Trường Đá, phường Thủy Biều.

Thực hiện các quy định trên trong năm 2009 UBND phường đã có thông báo trên hệ thống loa truyền thanh của phường, cũng như lồng ghép thông báo qua các đợt họp dân về việc cấm chôn cất xây dựng lăng mộ trên địa bàn phường Thủy Biều, đồng thời lắp dựng các bảng “Cấm chôn cất, xây dựng lăng mộ” tại các khu nghĩa trang trên địa bàn phường. Năm 2010 UBND phường phối hợp với Đội Quản lý đô thị thành phố tiến hành kiểm tra, nhắc nhở đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, qua đó bước đầu đã tạo được bước chuyển biến dần dần trong nhân dân về mai táng người thân khi qua đời tại Nghĩa trang phía Bắc và Nam của thành phố Huế.

Tuy nhiên, trong thời gian gần đây có một số người dân vẫn tiếp tục mai táng, xây dựng lăng mộ tại khu vực Thành lồi như bạn đọc phản ánh. Việc này UBND phường tiếp tục chỉ đạo tổ trật tự Đô thị của phường thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm những trường hợp cố tình vi phạm.

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.982.555
Truy cập hiện tại 21