Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Phối hợp cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình
Ngày cập nhật 09/06/2014

Nhằm đảm bảo tiến độ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất, cấp lại Giấy chứng nhận đất sản xuất nông nghiệp đã hết thời hạn sử dụng đất (15/10/1993 - 15/10/2013) và xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn toàn tỉnh, ngày 09/6/2014 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3042/UBND-ĐC đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu các Ngân hàng, tổ chức tín dụng đóng trên địa bàn tỉnh rà soát trường hợp các hộ gia đình, cá nhân dùng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất làm tài sản thế chấp, bão lãnh để vay vốn và khẩn trương phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố Huế để thực hiện cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận cho các hộ gia đình, cá nhân theo hướng:

- Cung cấp danh sách và photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân cho Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện nơi có thửa đất làm tài sản thế chấp để thực hiện cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận;

- Sau khi cấp Giấy chứng nhận mới, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện sẽ thông báo để Ngân hàng, tổ chức tín dụng mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính (cũ) đến để đổi Giấy chứng nhận mới và thực hiện đăng ký thế chấp theo quy định.

Đồng thời yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện khẩn trương, phối hợp chặt chẽ với các Ngân hàng, tổ chức tín dụng để đẩy nhanh cấp đổi Giấy chứng nhận, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính theo Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội.

Theo: www.thuathienhue.gov.vn

    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.010.531
Truy cập hiện tại 105