Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Ngày cập nhật 29/10/2014

Để nâng cao nhận thức pháp Luật, bảo vệ pháp Luật, thực thi pháp Luật ngày một hiệu quả, Chính phủ Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã lấy ngày 9/11 là Ngày Pháp luật Việt Nam.

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012, nhằm tuyên truyền pháp luật ngày một sâu rộng có hiệu quả, ngày 9/11 hàng năm được lấy là Ngày Pháp Luật.Năm 2014 với chủ đề Ngày Pháp luật là: “Toàn dân tích cực tìm hiểu và nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp, pháp luật vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

Với khẩu hiệu nêu trên và thực hiện ngày pháp luật, đây vừa là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, vừa là đợt tuyên truyền pháp lý đối với bản Hiến pháp mới đã được Quốc hội  khóa XIII thông qua, có hiệu lực ngày 01 tháng 01 năm 2015.

Trong công cuộc phát triển, đổi mới của đất nước, đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay việc tăng cường vai trò, hiệu lực của Hiến pháp, pháp luật là một tất yếu khách quan, phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, thúc đẩy trao đổi, đồng thời cũng tiếp cận pháp luật của quốc tế.

Năm 2014 là năm mà có nhiều văn bản pháp luật mới, văn bản được sửa đổi có hiệu lực như Luật đất đai (sửa đổi), Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi), Luật việc làm, Luật bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật hôn nhân và gia đình (sửa đổi) có hiệu lực năm 2015. Đây được xem là những văn bản luật sửa đổi liên quan mật thiết nhất đến đời sống hàng ngày của người dân.

Với khẩu hiệu: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật

Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luậy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp, pháp luật là bảo vệ chính bạn, gia đình bạn và xây dựng xã hội dân chủ, công bằng văn minh

Thực hiện pháp luật là quyền và nghĩa ụ của mọi công dân” sẽ góp phần nâng cao nhận thức pháp luật trong cán bộ và nhân dân trên địa bàn thành phố Huế nói chung và phường Thủy Biều nói riêng, đây cũng là những nội dung trọng tâm trong việc thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật.

Hoàng Trọng Sơn (TH)
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.006.145
Truy cập hiện tại 66