Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Thông tin về dự án Thí điểm: Xây dựng Mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương, thành phố Huế
Ngày cập nhật 03/03/2018

Vừa qua, một số phương tiện thông tin trên mạng, đã cung cấp thông tin không đúng, không đầy đủ về thông tin của Dự án. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND thành phố, Ban Quản lý dự án KOICA xin cung cấp thông tin đầy đủ về dự án như sau.

Trên cơ sở nội dung dự án “Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) tài trợ không hoàn lại, được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam phê duyệt theo Quyết định số 649/QĐ-TTg ngày 06/06/2014.

Cơ quan tư vấn thiết kế lập quy hoạch và dự án thí điểm: Liên danh tư vấn Hàn Quốc là Viện nghiên cứu Han-A và Công ty Kỹ thuật Dohwa của Hàn Quốc nghiên cứu thực hiện. Là Liên danh do Chính phủ Hàn Quốc tổ chức đấu thầu, chọn lựa. Đồng thời cơ quan giám sát đơn vị tư vấn là Công ty Nhà nước - Nhà đất Hàn Quốc LHC thực hiện.
Dự án “Xây dựng Mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương, thành phố Huế” là dự án thí điểm của dự án “Quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương và dự án thí điểm”.
I. Thông tin chung dự án:
2. Thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo Quyết định số 448/QĐ-UBND ngày 06/3/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình;
4. Tóm tắt dự án:
b) Cấp công trình: Công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp IV;
d) Nhà thầu thiết kế, lập dự toán xây dựng công trình: - Nhà thầu chính: Liên danh công ty Kỹ thuật Dohwa và Viện nghiên cứu đô thị HanA; - Nhà thầu phụ: Công ty cổ phần kiến trúc BHA;
f) Nhà thầu tư vấn Quản lý xây dựng: Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực thành phố Huế;
- Cầu đi bộ: kết cấu bê tông cốt thép, rộng 4m, sàn lát gỗ lim, hệ thống thoát nước sàn gỗ của cầu. Diện tích cầu: 2.443m2;
- Sân khấu biểu diễn ngoài trời: sàn bê tông cốt thép và hệ thống ghế ngồi;
- Hệ thống giao thông (đường dạo nội bộ): Hệ thống đường đi bộ rộng 1.5m, trong khu công viên Lý Tự Trọng; Đường đi bộ rộng 2.0m dọc bờ sông, nối từ khu vực cầu Phú Xuân đến công trình nhà hàng Festival;
- Các hạng mục phụ trợ khác: Xây dựng các bậc cấp ở các đoạn đường dẫn từ bờ lên cầu đi bộ; cải tạo, nâng cấp đoạn đường vào cầu đi bộ (lát đá đoạn đường vào cầu đi bộ cạnh bên sân khấu biểu diễn ngoài trời) và các hạng mục phụ trợ khác.
Tổng kinh phí được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc thống nhất (theo công văn ngày 24/8/2017): 52.878.077.000 đồng (52,9 tỷ đồng), trong đó phần kinh phí đối với hạng mục gỗ Lim theo hồ sơ dự toán được duyệt là: 6.914.000.000 đồng (6,91 tỷ đồng). Sau khi đấu thầu thì kết quả trúng thầu đối với phần hạng mục này là: 5.736.000.000 đồng (5,73 tỷ đồng) đồng (giảm 1.178.000000 đồng)
6. Việc lựa chọn đơn vị thiết kế, thi công và quản lý dự án: do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc lựa chọn thông qua đấu thầu theo quy định thực hiện.
Do đơn vị tư vấn Hàn Quốc đề xuất phương án; tổ chức lấy ý kiến các ban ngành của Tỉnh, Thành phố, các chuyên gia và tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư, du khách; Trên cơ sở góp ý, tham vấn cộng đồng Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc KOICA thống nhất đầu tư xây dựng dự án thí điểm.
1. Ngày 24/4/2015 UBND Thành phố Huế, Ban QLDA KOICA đã tổ chức Hội thảo “Quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương – Nhiệm vụ và giải pháp” vào với sự tham gia của các sở ban ngành, chuyên gia và UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch tại Quyết định số 1706/QĐ-UBND ngày 01/9/2015.
-  Tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan liên quan của thành phố Huế và tỉnh Thừa Thiên Huế đối với việc lựa chọn dự án thí điểm trên cơ sở các ý tưởng dự án của các chuyên gia Hàn Quốc (6 dự án). Cụ thể như sau:
+ Lần 2: Ý kiến của các chuyên gia bên phía Việt Nam và các cơ quan liên quan của thành phố Huế, Tỉnh Thừa Thiên Huế, ý kiến người dân và khách du lịch thành phố Huế và ý kiến của chuyên gia Hàn Quốc.
+ Địa điểm tham vấn tại 5 vị trí: Trước Cổng chính Đại nội Huế, Văn phòng một cửa UBND thành phố Huế, Bến thuyền Toà Khâm, Công viên 3/2, Đường đi bộ Nguyễn Đình Chiểu.
3. Tổ chức cuộc họp lần 2 tại Thành phố Huế (12/2015)
- Công văn số 206/UBND-XD ngày 13/ 01/ 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai thực hiện dự án thí điểm theo quy hoạch chi tiết hai bên bờ sông Hương.
- Ý kiến đề nghị của các công ty địa phương và các chuyên gia Hàn Quốc về quy hoạch dự án thí điểm (17/03/2016)
5. Ban Quản lý dự án KOICA đã phối hợp với Bảo tàng văn hóa Huế tổ chức công bố, lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án thiết kế dự án “Xây dựng mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía bờ Nam sông Hương, thành phố Huế” từ ngày 4/7/2016 đến ngày 25/7/2016.
7. Ngày 06/03/2017 UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quyết định số 448/QĐ-UBND về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương thành phố Huế.
1. Về chi phí thực hiện dự án thí điểm:
- Toàn bộ kinh phí thực hiện dự án được Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc thống nhất do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ không hoàn lại.
Cầu đi bộ rộng 04m, dài 400m được thiết kế bằng sàn bê tông cốt thép trên hệ cọc bê tông ly tâm D400; mặt trên sàn bê tông được lát mặt gỗ lim dày 5cm, liên kết với sàn bê tông cốt thép.
+ Dự toán tổng chí phí gỗ Lim lát sàn cho cầu đi bộ: 5,14 tỷ đồng (bao gồm phần gỗ Lim thành phẩm đã được xử lý (ngâm hóa chất, sấy...) và gia công, lắp dựng).
2. Công tác lựa chọn các nhà thầu:
- Từ ngày 05/09/2017 đến ngày 25/09/2017, BQLDA KOICA đã tiến hành bán HSMT gói số 3 nhằm lựa chọn nhà thầu thi công. Kết quả đã lựa chọn được nhà thầu trúng thầu là Công ty Cổ phần Xây dựng Thủy lợi Thừa Thiên Huế. Đã tiến hành ký kết hợp đồng với nhà thầu vào ngày 31/11/2017 và hợp đồng bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22/12/2017.
3. Về việc tư vấn lựa chọn gỗ lim làm vật liệu lát sàn:
- Ban Quản lý dự án KOICA đã phối hợp với Bảo tàng văn hóa Huế tổ chức công bố, lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với phương án thiết kế dự án “Xây dựng mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía bờ Nam sông Hương, thành phố Huế” từ ngày 4/7/2016 đến ngày 25/7/2016. Trong đó, đối với nội dung lấy ý kiến về kết cấu, vật liệu (tại bản vẽ chi tiết của sàn đi bộ và mô hình thực được trưng bày xin ý kiến, có thể hiện việc sử dụng gỗ lim để lát sàn) kết quả như sau: Hoàn toàn đồng ý; đồng ý: 29/32 phiếu, tỷ lệ 90, 62%.
Trên cơ sở đó, tư vấn đã có sự phân tích, so sánh đối với 4 loại vật liệu có thể dung để lát sàn. Kết quả của việc phân tích, so sánh, tư vấn đã đề xuất chọn gỗ Lim, là vật liệu để lát sàn tuyến cầu đi bộ với một số lý do: Gỗ Lim là một trong bốn loại gỗ nằm trong nhóm tứ thiết (đinh, lim, sến, táu); ưu điểm nổi bật là loại gỗ rất cứng, chắc, bền, không bị mối mọt, co ngót, biên dạng hay cong vênh theo thời tiết, bền vững theo thời gian đặc biệt ở vùng khí hậu nhiệt đới nóng ẩm. Gỗ lim thường dùng trong kiến trúc (làm cột, kèo, xà và các bộ phận cấu trúc trong các công trình), xây dựng công trình thủy lợi, cầu cống, đóng tàu thuyền, làm ván sàn, tà vẹt; màu sắc hài hòa, thân thiện môi trường, cảnh quan. Sử dụng gỗ Lim luôn duy trì được cảm giác thoải mái trong quá trình sử dụng và tạo nét mỹ quan về lâu dài và tạo nét đặc trưng và truyền thống của Huế. Đồng thời bộ phận kết cấu chính và mang tính vĩnh cửu là hệ thống là hệ thống cột, sàn chính là bê thông cốt thép mác cao.
Trên đây là thông tin của Ban Quản lý Dự án KOICA về dự án Thí điểm: Xây dựng Mạng lưới kết nối hệ thống tuyến đường đi bộ phía Nam sông Hương, thành phố Huế.
Theo Cổng TTĐT thành phố Huế
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.001.471
Truy cập hiện tại 79