Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020
Ngày cập nhật 14/01/2020

       Tiếp tục thực hiện Quyết định số 6367/QĐ-UBND của UBND thành phố ngày 26/8/2016 về Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016-2020; Đề án số 2749/ ĐA-UBND ngày 08/9/2016 của UBND thành phố về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn thành phố Huế, giai đoạn 2016-2021 và nhằm đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác CCHC trên địa bàn thành phố Huế, Ủy ban nhân dân phường Thủy Biều đề ra Kế hoạch thực hiện công tác CCHC năm 2020, cụ thể như sau:

 

Tập tin đính kèm:
Banglangtim
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.999.309
Truy cập hiện tại 17