Tìm kiếm

 

Công bố của Ủy ban bầu cử về kết quả bầu cử đại biểu HĐND phường Thủy Biều, Khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày cập nhật 02/06/2016

 

 
   

     Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015;

     Căn cứ Nghị quyết số 1129/2016/UBTVQH13 ngày 14/01/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XIII về việc công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021;

       Căn cứ Quyết định số 01/QĐ-UBBC ngày 25/02/2016 của Ủy ban bầu cử phường về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND phường, nhiệm kỳ 2016-2021;

      Căn cứ Biên bản Tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường, Ủy ban bầu cử phường công bố kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường, khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

( Xin vui lòng mở file điện tử )

                          

Tập tin đính kèm:
UBBC phường Thủy Biều
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.982.506
Truy cập hiện tại 22