Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020
Ngày cập nhật 14/01/2020

        Căn cứ Quyết định số 873/QĐ-UBND ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2016 - 2020;

        Thực hiện Kế hoạch số 5231/KH-UBND ngày 24/12/2019 của UBND thành phố Huế về việc tuyên truyền cải cách hành chính trên địa bàn thành phố Huế năm 2020 và Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND phường Thủy Biều về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, UBND phường Thủy Biều xây dựng Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính (CCHC) năm 2020, với những nội dung như sau:


 

Tập tin đính kèm:
Banglangtim
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.999.309
Truy cập hiện tại 12