Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của phường Thủy Biều với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số
Ngày cập nhật 24/04/2024

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025;Quyết định số 8623/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2021 của UBND thành phố về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 của thành phố Huế; Ủy ban nhân dân (UBND) phường Thủy Biều ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 của phường với trọng tâm là cải thiện môi trường kinh doanh và chuyển đổi số, cụ thể như sau:

 

Tập tin đính kèm:
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.058.442
Truy cập hiện tại 52