Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Công bố 37 TTHC mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ
Ngày cập nhật 11/12/2023

 

 
 
 
 

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2897 công bố danh mục 37 thủ tục hành chính mới ban hành (09 TTHC), sửa đổi, bổ sung (28 TTHC) trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải/QĐ-UBND ngày 08/12/2023.

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành: Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ; Gia hạn Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút đấu nối tạm thời có thời hạn vào quốc lộ; Phê duyệt phương án tổ chức giao thông trên đường cao tốc; Công bố đưa công trình đường cao tốc vào khai thác; Chấp thuận xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống quốc lộ đang khai thác; Cấp phép thi công xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ của quốc lộ đang khai thác đối với đoạn, tuyến quốc lộ thuộc phạm vi được giao quản lý; Cấp phép thi công công trình đường bộ trên quốc lộ đang khai thác; Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác; Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác

Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung: Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia; Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Campuchia; Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia; Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam, Lào và Campuchia; Cấp Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào; Cấp lại Giấy phép vận tải đường bộ quốc tế giữa Việt Nam và Lào; Cấp Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào; Cấp lại Giấy phép liên vận giữa Việt Nam và Lào; Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động ; Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô ; Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe); Cấp Giấy phép đào tạo lái xe ô tô ; Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo ; Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Cấp Giấy phép xe tập lái ; Cấp lại Giấy phép xe tập lái; Cấp mới Giấy phép lái xe; Đổi giấy phép lái xe do ngành Công an cấp; Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp ; Đổi Giấy phép lái xe quân sự do Bộ Quốc phòng cấp; Cấp lại Giấy phép lái xe; Đổi Giấy phép lái xe hoặc bằng lái xe của nước ngoài cấp; Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ ; Cấp phép thi công nút giao đấu nối vào quốc lộ ; Chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải; Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu, chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải; Cấp giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ của quốc lộ, đường bộ cao tốc đang khai thác ; Cấp giấy phép lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích, xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng trên đường bộ ; 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính tương ứng tại phụ lục của các Quyết định sau:

 

1. Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 31/7/2020 ca Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Quyết định số 2107/QĐ-UBND ngày 18/8/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Quyết định số 683/QĐ-UBND ngày 17/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Quyết định số 1206/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế.

 
 
 
Tập tin đính kèm
STT Tên tập tin Tải về
1 danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế (Kích vào file để xem chi tiết)
 
    Email   In ấn
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.058.442
Truy cập hiện tại 50