Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Báo cáo về việc giải trình ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp lần thứ 3, HĐND phường Thủy Biều khóa XI
Ngày cập nhật 24/03/2012

Tiếp thu ý kiến của thường trực HĐND phường theo báo cáo số 09/BC-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2011" về việc tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri phường qua buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp lần thứ 3 của HĐND phường Thuỷ Biều khóa XI. UBND phường Thuỷ Biều xin giải trình những vấn đề mà cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền.

1. Đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội:

- Cử tri khu vực Lương Quán đề nghị tiếp tục vận động nhân dân hiến đất mở đường và phải thực hiện nghiêm chỉnh trong việc mở rộng tuyến đường Lương Quán- Trung Thượng vì hiện nay có nhiều đoạn không có lề theo cam kết.

Thực hiện đề án của thành ủy UBND thành phố về việc vận động nhân dân hiến đất không đền bù để mở rộng các tuyến đường kiệt trên địa bàn toàn phường. Trong những năm qua UBND phường đã triển khai đến tận cán bộ và nhân để hưởng ứng thực hiện. Kết quả đã triển khai vận động nhân dân mở rộng đường trong năm 2010 là tuyến đường Lương Quán dài 495m, tuyến Lương Quán – Trung Thượng dài 970 mặt đường bêtông 5m nền đường 6m tuyến đường này nhân dân đã đồng tình cao và ký vào biên bản hiến đất không đền bù mỗi bên từ 0,5 đến 1.4m để mở rộng đường kiệt, hiện nay tuyến đường này đã thi công xong. Tuy nhiên, hiện nay trên tuyến đường còn 4 hộ/65 hộ chưa đồng ý cho mở đủ lề 0,5 theo như đã cam kết  gây khó khăn cho đơn vị thi công cũng như việc nghiệm thu đưa vào sử dụng đối với thành phố. Về phía địa phương đã nhiều lần mời các gia đình này đến để vận động, song các hộ này vẫn không đến, hoặc có đến nhưng chưa hợp tác với chính quyền địa phương. Trong thời gian đến UBND phường sẽ tiếp tục vận động và dung các biện pháp hành chính để giải quyết đảm bảo tuyến đường  hoàn thành như dự toán thiết kế đã được phê duyệt.

Cử tri các khu vực Trường Đá đề nghị mở rộng và bêtông tuyến đường kiệt nhà ông Nguyễn Tất Xuân Vinh đến nhà bà Nguyễn Thị Tường Vy; đề nghị nâng cấp tuyến đường kiệt trước nhà ông Nguyễn Văn Khả vì đường thấp nên ngập nước khó khăn cho việc đi lại của nhân dânvà việc ngập úng khu vực mõ rùa do công ty Trung việt gây nên.

Vấn đề này UBND phường Thủy Biều có ý kiến như sau:

Thực hiện chủ trương bêtông hoá đường kiệt của thành phố, địa phương triển khai từ năm 2000 đến nay nhưng cán bộ và nhân dân khu vực này không triển khai thực hiện. Đến nay thực hiện chủ trương bêtông hoá đường kiệt có thay đổi, như kết cấu bêtông, bề rộng mặt đường, tỷ lệ đóng góp giữa Nhà nước và nhân dân, Nhà nước không cung cấp ximăng mà quy bằng tiền mặt để hỗ trợ sau khi dự án được phê duyệt. Vì vậy nhân dân khu vực phải cam kết giải phóng mặt bằng mở rộng tuyến đường và đóng góp theo tỷ lệ tổng số kinh phí theo quy định. Trên cơ sở đó UBND phường báo cáo thành phố xin chủ trương thực hiện.

Về việc ngập úng tại khu Mõ rùa qua kiểm tra là do Công ty cổ phần Trung việt xây hệ thống thoát nước đã dùng lưới chắn để chận rác thải nên lượng nước không thoat kịp gây ra ngâp úng, tiếp thu kiến kiến này vào ngày 17 tháng 10 vừa qua UBND phường đã làm việc với CTy cổ phần Trung Việt về sự việc trên, CTy Trung Việt đã tháo lưới chắn rác thải đến nay đã khắc phục được việc ngập úng của khu vực Mõ Rùa.

Cử tri Trường đá Đề nghị mở lại lớp Mẫu giáo Trường Đá để tạo điều kiện cho các cháu trong khu vực có điều kiện hơn.

Tiếp thu ý kiên này UBND Phường đã chỉ đạo cho Trường Mầm Non có kế hoạch thực hiện, qua khảo sát tại khu vực nay có 22 cháu trong độ tuổi Mẫu giáo nhưng các cháu đã học tại trường trung tâm và các lớp mẫu giáo tư thục, do đó sau khi khảo sát đã mời phụ huynh đến họp nhưng phụ huynh không tham dự, mặc khác do sau khi có cơ sở chính, cơ sở  lẻ Trường Đá đã bị xuống cấp,vì vậy việc mở lớp mẫu giáo tại khu vực này chưa thực hiện được

- Cử tri khu vực Long Thọ đề nghị xử lý tình trạng ngập nước ở kiệt 373 Bùi Thị Xuân và xử lý ô nhiễm tại khu vực Chợ Long Thọ.

Kiệt 373 Bùi Thị Xuân đã được ngân sách thành phố và kinh phí đóng góp của nhân dân để thực hiện bêtông hoá từ năm 2002. Tuyến đường này do nhân dân tại khu vực đó thực hiện qua thời gian sử dụng tuyến đường này đã bị xuống cấp. Phía bên trong đường có mương thoát nước từ khu vực Voi ré đến cạnh nhà ông Nguyễn Văn Đường để ra sông Hương. Tuy nhiên, tuyến mương này đã bị các hộ dân xây dựng lấn chiếm cũng như đất đá, rác thải không được nạo vét thường xuyên gây cản trở việc thoát nước vào mùa mưa. Sau khi có kiến nghị của nhân dân khu vực, UBND phường cử cán bộ cùng tổ trưởng dân phố đi kiểm tra thực tế để huy động nhân dân nạo vét lòng kênh, đến nay không còn tình trạng ngập úng.Việc ô nhiễm tại chợ Long thọ là do các hộ dân hai đường chợ lấn chiếm lề đường nên hệ thống thoát nước thải thoát châm dẫn đến ô nhiễm, vấn đề này trước đây UBND phường đã chỉ đạo cho Thôn Long Thọ họp bàn con để đóng góp kinh phí cùng với ngân sách phường nạo vét xây dựng lại hệ thống cống rãnh với dự toán là 54 triệu đồng do điều kiện đóng góp của bà con tại khu vực này gặp khó khăn ,măc khác trên tuyến đường này có hai hộ lấn chiếm lề đường chưa đồng tình việc mở rộng , do đó việc mở rộng lề đường, khơi thông cống rãnh vẫn chưa thực hiện được, tiếp thu ý kiến nay UBND phường tiếp tục chỉ đạo cho 2 tổ 1 và 2 họp bà con và chị em tiểu thương trước mắt tổ chức khơi thông lại cống rãnh để bảo đảm vệ sinh môi trường tại khu vực.

- Cử tri Đông Phước 1 đề nghị xử lý tình trạng ngập úng tại khu vực tổ 9.

Trong thời gian vừa qua lượng mưa tương đối lớn so với những năm trước, do đó tình trạng ngập úng cục bộ ở một số khu vực trên địa đại bàn toàn phường, mặt khác tại tổ 9 khu vực Đông Phước 1 việc ngập úng kéo dài cũng do một phần là do Họ Hoàng đã san lấp nắn dòng chảy để sử dụng mặt bằng phục vụ cho việc lễ tế nên đã  chậm thoát nước dẫn đến gây ngập úng. Tiếp thu ý kiến này vào ngày 17 tháng 10 năm 2011 UBND Phường đã có buổi làm viêc với Đại diện Họ Hoàng để giải quyêt sự việc trên, Qua làm việc Đại diện Họ Hoàng đã thống nhất và có phường án, kế hoach trong quý 1 năm 2012 sẽ xây dựng, khơi thông lại hệ thống cống rãnh như trước đây để đảm bảo cho việc thoát nước tại khu vực này.

- Cử tri khu vực Trung Thượng phản ánh vùng Hà ngập nước do hộ ông Sáng đắp đường gây cản trở dòng nước nên ngấp úng.

Việc ngập úng ở khu vực này do nguyên nhân các hộ đã lấp mương nước thoát để tạo lối đi vào nhà nên đã gây ngập úng ở vùng Hà Trung thượng, sau khi tiếp thu ý kiến UBND Phường đã kiểm tra khảo sát, đồng thời chỉ đạo HTX nông nghiệp, cũng như thuê nhân công nạo vét tuyến mương, thông đường cống. Đến nay vùng Hà đã cơ bản thoát nước đảm bảo cho sản xuất.

Cử tri khu vực Trường Đá kiến nghị cần phải sớm hoàn chỉnh đoạn đường thành phố thi công tại khu vực Vinh,Trạng vì để như vậy  rất nguy hiểm đến tính mạng vì đoàn đường này có 2 ống băng qua đường đang thi công lở nhỡ .

Tiếp thu ý kiên phản ảnh của cử tri, vào ngày 26 tháng 12 vừa qua UBND phường đã có công văn số 68 đề nghị phong quản lý đô thị là đợn vị chủ đầu tư có biện pháp khắc phục kịp thời để đảm bảo an toàn cho nhân dân đi lại. Hiện nay đơn vị chủ đầu tư đã cho thi công hoàn chỉnh.

Cử tri khu vực Trung Thượng phản ánh nước thải của Xí nghiệp giặt là Bình Minh gây ô nhiễm nhân dân không sản xuất được.

Sau khi nhận được phản ánh của bà con cử tri Trung Thượng, UBND phường đã làm việc với Phòng cảnh sát môi trường tỉnh để báo cáo. Trên cơ sở đó phòng cảnh sát đang thu thập thông tin cũng như lấy mẫu nước phân tích để có cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật.

- Cử tri khu vực Lương Quán bức xúc việc vì tỷ lệ hộ nghèo cao mà không được công nhận đơn vị văn hóa là không hợp lý.

Đây là một bức xúc lớn không những tại khu vực Lương Quán mà của cả các khu vực trên địa bàn của phường, trong đợt xét duyệt tổ văn hóa vừa qua toàn phường có 19 tổ dân phố nhưng chỉ có 8 tổ đạt tổ văn hóa, 11 tổ còn lại mặc dú có nhiều tổ đạt các tiêu chí nhưng vì tỷ hộ nghèo cao trên 5% là qua tiêu chí của Thành phố quy quy nên không được xét, vấn đề này UBND Phường đã có kiến nghị với lãnh đạo thành phố và các dơn vị liên quan để xem xét cho các năm sau.

Cử tri các khu vực Đông Phước 2, Trung Thượng đề nghị hợp tác xã quản lý việc cày bừa vì giá hiện nay là 120.000đ là quá cao nhưng không thông báo cho nông dân.

Vấn đề này qua làm việc với BQL HTX.UBND phường xin giải trình như sau:

Trước khi vào đầu vụ HTX đã làm việc với tổ cày và hai bên đã thống nhất như sau:

Giá cày năm 2011 được tính theo thóc quy thành tiền theo giá trị trường là 18 kg /sào x 6000đ/kg = 108.000đ/sào tổ cày thu thu 100.000đ/sào, năm 2012 giá thóc được tính theo gia thị trường 7000đ/kg do đó 18kg thóc/sào = 126.000đ, tổ cày thu 120.000đ/sào

Cử tri khu vực Đông Phước 2 đề nghị phải có hệ thống thoát nước ở khu vực Trường Trung vì nước ngập sâu không sản xuất được.

Trường hợp cử tri phản ảnh UBND phường đã tiến hành kiểm tra, tại khu vực Trường Trung không có ví trí nào ngập úng ảnh hưởng đến sản xuất, nhưng tại khu vực dân cư vùng Dạ Gà, Trường Trung trong đợt mưa lụt vừa qua đã gây ngập úng dài ngày của một số nhà vườn là do hệ thống cống băng qua đường Bùi Thị Xuân khẩu độ hẹp, nên không thoát nước kịp, vấn đề này UBND phường đã nhiều lần kiến nghị với sở giao thông để khắc phục, nhưng do tuyến đường này sẽ được quy hoạch mở rộng, do đó được xem xét để đưa vào thiết kế dự toán.

3.2. Về An ninh trật tự và trật tự an toàn xã hội:

- Cử tri  khu vực Đông Phước 2 tiếp tục đề nghị có biện pháp xử lý nghiêm tình trạng các thanh thiếu niên gây rối trật tự công cộng, đi xe máy chở 3, không đội mũ bảo hiểm... gây nguy hiểm cho người đi đường, đề nghị có biện pháp xử lý.

- Cử tri khu vực Đông Phước 2 tiếp tục đề nghị chấn chỉnh việc buôn bán hàng ăn để xe tràn ra lòng đường và xe ô tô đỗ dọc đường Bùi Thị Xuân gây cản trở giao thông. Các quán ăn, nhậu bình dân, cà phê không có nhà vệ sinh nên khách đi vệ sinh bừa bãi, ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh.

- Cử tri  khu vực Trung Thượng đề nghị xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi ăn cắp vặt để răn đe những đối tượng khác.

Liên quan các vấn đề trên trong năm qua UBND phường đã tâp trung chỉ đạo lực lượng công an phường, tổ trât tự đô thị, ban bảo vệ dân phố đã thường xuyên tuần tra kép kín địa bàn, tổ chức nhiều đợt tấn công tội phạm, thường xuyên tổ chức lập lại trật tự đô thị, kết quả trong năm đã xử lý như sau:

10 vu việc đánh nhau gây mất trật tự tại địa phương, công an phường đã xử lý 8 đối tượng, riêng địa bàn Đông Phước II xảy ra 2 việc, 18 vụ việc trộm cắp, những vụ việc nào đã kết luận công an phường đều xử lý hành chính các đối tượng vi phạm và đưa ra kiểm điểm trước dân (đã đưa 14 đối tượng ra kiểm điểm) đã kết luận xử lý 03 đối tượng (riêng hành vi gây rối TTCC trên địa bàn phường trong năm không có vụ việc xảy ra). Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật, vi phạm an toàn giao thông.... (trong năm xử lý 70 trường hợp, phạt tiền 9.625.000đ), đến nay một số vụ việc chưa điều tra kết luận được nên không xử lý đựoc đối tượng vi phạm. Tuy nhiên do ý thức chấp hành của người dân chưa cao nên tình trạng trên vẫn luôn xảy ra, UBND Phường sẽ tiếp tục chỉ đạo công an phường tăng cường lực lượng xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để đảm bảo tình hình ANCT và TTATXH tại địa phương...

Trên đây là báo cáo tổng hợp giải trình các ý kiến chất vấn của cử tri tại kỳ họp thứ 3 HĐND phường khoá XI. Rất mong sự tham gia đóng góp của quý vị đại biểu HĐND phường để UBND phường tiếp thu và bổ sung vào phương hướng nhiệm vụ năm 2012.

Tập tin đính kèm:
    Email   In ấn
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.006.145
Truy cập hiện tại 68