Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Báo cáo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012
Ngày cập nhật 24/03/2012

Thực hiện Chỉ thị số 922/CT-TTg ngày 15/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 83/2011/TT-BTC ngày 16/6/2011 của Bộ Tài chính, công văn số 1560 UBND-TH ngày 13 tháng 7 năm 2011 của UBND Thành phố Huế về việc xây dựng kế hoạch kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

Năm 2012, là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ X, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X, Nghị quyết đại hội Tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV, là năm tiếp tục thực hiện Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và Đô thị Huế đến năm 2020. Từ nhiệm vụ trên đòi hỏi địa phương phải có nhiều giải pháp, tranh thủ tối đa thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức để thực hiện kế hoạch năm 2012, tạo bản lề trong việc thực hiện kế hoạch 5 năm 2011 – 2015

Với tinh thần trên, phường Thủy Biều xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2012.

Tập tin đính kèm:
    Email   In ấn
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.006.145
Truy cập hiện tại 66