Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012
Ngày cập nhật 31/08/2012

Sau khi nghe và xem xét báo cáo của UBND phường về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2012, các báo cáo liên quan, thông báo của Chủ tịch UBMTTQVN phường Thủy Biều và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân phường.

 

 

Tập tin đính kèm:
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.006.145
Truy cập hiện tại 65