Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
TP. Huế: tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”
Ngày cập nhật 24/04/2014

Thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Thành ủy tại Công văn 640-CV/TU về việc tiếp tục chỉ đạo thực hiện cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” và phương hướng nhiệm vụ triển khai thực hiện cuộc vận động giai đoạn II, Ban chỉ đạo cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Thành phố đã có công văn đề nghị UBND các Phường chỉ đạo và tiếp tục duy trì thực hiện cuộc vận động nhằm thiết thực giúp đỡ các đối tượng thật sự khó khăn tại địa phương.

Theo đó, Ban Chỉ đạo đề nghị UBND các phường phân công cán bộ lãnh đạo địa phương trực tiếp làm việc với các cơ quan, đơn vị theo danh sách giới thiệu của BCĐ cuộc vận động của Thành phố để ký kết giúp đỡ, hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Ngoài các địa chỉ do BCĐ cuộc vận động của Thành phố giới thiệu, các địa phương tiếp tục phân công, vận động các doanh nghiệp, tổ chức, đoàn thể, cá nhân trên địa bàn ký kết giao ước nhận giúp đỡ lâu dài cho các đối tượng người nghèo, người khuyết tật… có hoàn cảnh khó khăn đã khảo sát tại địa phương để góp phần cải thiện cuộc sống cho các đối tượng. Đồng thời, UBND phường chịu trách nhiệm tham mưu cho Thường vụ Đảng ủy Phường ban hành quyết định thành lập (hoặc kiện toàn) Ban chỉ đạo cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo” của Phường để có cơ sở chỉ đạo, phân công cán bộ theo dõi, bám sát cuộc vận động lâu dài, liên tục và hiệu quả tại địa phương.

Để cuộc vận động ngày càng phát huy mạnh mẽ, công tác tuyên truyền vận động của các cấp Hội, đoàn thể cần phải được quan tâm chú trọng, trong đó việc đóng góp các nguồn lực từ các nhà hảo tâm, các đơn vị, các tổ chức kinh tế, tổ chức tôn giáo, các cá nhân đóng vai trò quan trọng. Và một yếu tố không thể thiếu được là sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, tạo điều kiện của các cấp chính quyền trong cuộc vận động “Mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố.
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.058.442
Truy cập hiện tại 47