Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
THỪA THIÊN HUẾ THAY ĐỔI GIỜ LÀM VIỆC TỪ NGÀY 01/9/2022
Ngày cập nhật 21/09/2016
Bắt đầu từ ngày 01/9/2022, thời gian làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ chính thức thay đổi. Đó là nội dung quan trọng được UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành tại Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 về việc quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

   Theo đó, căn cứ trên nhiều Bộ Luật, trên cơ sở lấy ý kiến các sở ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh và từ tình hình thực tế về nhu cầu sinh hoạt, đảm bảo phân luồng giao thông trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh quy định giờ làm việc mới.

   Cụ thể, kể từ ngày 01/9/2022, quy định giờ làm việc đối với các cơ quan hành chính Nhà nước từ cấp tỉnh, cấp huyện đến cấp xã; các đơn vị sự nghiệp cấp tỉnh, cấp huyện hoạt động có tính chất hành chính; tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội hoạt động mang tính chất hành chính sẽ bắt đầu từ 8h đến 11h30 sáng (thay cho giờ cũ 7h30 đến 11h30), buổi chiều từ 13h đến 17h30 (thay cho giờ cũ từ 13h đến 17h). 

 Đối với các trường học, các cơ sở giáo dục đào tạo, bệnh viện, các cơ sở khám chữa bệnh, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế điều chỉnh thời gian làm việc phù hợp.

Đối với Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ cấp xã làm việc buổi sáng bắt đầu từ 7h30 đến 11h30, buổi chiều từ 13h00 đến 17h.

Riêng thời gian làm việc của các cơ quan công an, quân đội, biên phòng, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, căn cứ vào thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định thời gian làm việc phù hợp theo thẩm quyền.

 

nguồn https://huecity.gov.vn/
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.058.442
Truy cập hiện tại 59