Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
Ngày cập nhật 20/04/2018

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2018 về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2018.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế vừa ban hành Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2018 về việc tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 4 năm 2018. Theo đó, sẽ tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần (trừ ngày lễ, tết và ngày nghỉ khác theo quy định của pháp luật) để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính tại cơ quan, địa phương sau đây: Các sở, ban, ngành cấp tỉnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được đưa vào thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh; Phòng Công chứng số 1 và số 2 thuộc Sở Tư pháp: Tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực công chứng, chứng thực; Trung tâm Hành chính công của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực: Chứng thực, hộ tịch, xây dựng, đăng ký kinh doanh, đất đai, lao động - thương binh, xã hội; Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân các phường, thị trấn của các huyện: Phong Điền, Quảng Điền, Phú Vang, Phú Lộc; các thị xã: Hương Thủy, Hương Trà và thành phố Huế tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả các thủ tục hành chính có liên quan đến lĩnh vực: Văn phòng, tư pháp, đất đai, xây dựng, đăng ký kinh doanh, lao động - thương binh, xã hội. Theo Quyết định trên, Thủ trưởng các cơ quan thực hiện làm việc vào buổi sáng thứ bảy hàng tuần có trách nhiệm tổ chức cán bộ, công chức, viên chức nghỉ bù vào các ngày khác theo đúng quy định Bộ Luật lao động và nghị định hướng dẫn. Trường hợp không bố trí nghỉ bù đủ số thời gian thì phải trả lương làm thêm giờ theo đúng quy định của pháp luật. Kinh phí cho việc bố trí làm việc sáng thứ bảy hàng tuần do cấp có thẩm quyền phê duyệt trong dự toán kinh phí của các cơ quan, đơn vị lập hàng năm. Quyết định trên cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị đó là: Niêm yết công khai thủ tục hành chính và thời gian làm việc để tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả những thủ tục hành chính. Thời gian làm việc sáng thứ bảy, từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút. Các cơ quan, đơn vị tổ chức tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính vào sáng thứ bảy hàng tuần cần sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, khoa học, bảo đảm không tăng biên chế, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường vào các ngày làm việc khác trong tuần, bảo đảm hiệu quả công việc.

Theo: thuathienhue.gov.vn
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.058.442
Truy cập hiện tại 45