Tìm kiếm
Sơ đồ tổ chức
Ngày cập nhật 23/03/2012

ĐẢNG ỦY

Hoàng Trọng Lộc
Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch HĐND

Tôn Thất Đào
Phó Bí thư Đảng uỷ
Chủ tịch UBND

Trần Thị Hương Giang
Thường trực
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hoàng Trọng Lộc
Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch HĐND

Tôn Sỹ Bách
Phó Chủ tịch HĐND
 

 ỦY BAN NHÂN DÂN

Tôn Thất Đào
Phó Bí thư Đảng ủy
Chủ tịch UBND

Đặng Văn Ngân
Phó Chủ tịch UBND

Hoàng Thăng Long
Phó Chủ tịch UBND

    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.960.777
Truy cập hiện tại 62