Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Triển khai việc thu thập thông tin dân cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ Quý III/2014
Ngày cập nhật 23/07/2014
Ảnh: minh họa

Nhằm thu thập, cập nhật chính xác, đầy đủ các thông tin cơ bản của công dân cư trú trên địa bàn tỉnh phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định tại Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18/8/2010 của Chính phủ, ngày 16/7/2014, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND triển khai việc thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đối tượng thu thập thông tin bao gồm tất cả nhân khẩu được đăng ký thường trú của hộ dân cư. Đối với trẻ em chưa thể tự kê khai, người không biết chữ hoặc không thể tự kê khai được thì chủ hộ hoặc nhờ người khác kê khai hộ; chủ hộ hoặc người kê khai hộ phải kê khai trung thực, ký, ghi rõ họ tên và chịu trách nhiệm về việc kê khai đó.

Theo kế hoạch, sẽ thu thập thông tin theo Phiếu thu thập thông tin dân cư quy định tại Thông tư số 10/2013/TT-BCA ngày 22/02/2013 của Bộ Công an với 21 trường thông tin chủ yếu sau: Họ và tên; ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quê quán, dân tộc; tôn giáo, quốc tịch, số CMND/ngày cấp/nơi cấp (hoặc số hộ chiếu/ngày cấp/cơ quan cấp - nếu có), trình độ học vấn, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, nghề nghiệp hiện tại, nơi làm việc, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại, họ và tên cha/mẹ/vợ hoặc chồng, họ và tên chủ hộ/quan hệ với chủ hộ, số thẻ Bảo hiểm y tế/ngày cấp/cơ quan cấp, mã số thuế cá nhân, tình trạng hôn nhân.

Việc thu thập thông tin dân cư bắt đầu triển khai thực hiện từ Quý III/2014 và hoàn thành việc thẩm tra, thống nhất các thông tin trong phiếu thu thập thông tin trong Quý II/2015. Tiến hành nhập thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của tỉnh trong Quý III/2015.

    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.058.442
Truy cập hiện tại 52