Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
THỰC HIỆN ĐƯA DANH MỤC TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA CÔNG AN TỈNH VÀO TIẾP NHẬN, TRẢ KẾT QUẢ TẠI TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG
Ngày cập nhật 02/12/2019

Thực hiện Kế hoạch số 227/KH-UBND ngày 23 ngày 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo về việc đưa danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh vào tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện.

Theo đó, Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh đưa vào thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện thực hiện theo Quyết định số 2991/QĐ-UBND  ngày 25/11/2019 của UBND tỉnh sẽ chính thức triển khai từ ngày 02 tháng 12 năm 2019 (Thủ tục cấp đổi Chứng minh nhân dân; Thủ tục cấp lại Chứng minh nhân dân; Thủ tục cấp mới Chứng minh nhân dân).

Việc đưa danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh vào tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, các Trung tâm Hành chính công cấp huyện được theo dõi, giám sát, công khai theo quy trình giải quyết áp dụng cho từng thủ tục hành chính cụ thể nhằm góp phần bảo đảm các thủ tục hành chính được giải quyết thuận tiện, nhanh chóng, cắt giảm chi phí, thời gian của người dân; các hoạt động giải quyết hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực và quan liêu.

www.thuathienhue.gov.vn
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.058.442
Truy cập hiện tại 62