Tìm kiếm

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang
Tạo sự đồng thuận cao, sớm đưa Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị vào thực tiễn
Ngày cập nhật 14/01/2020
Bí thư Tỉnh ủy Lê Trường Lưu triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị

Sáng ngày 13/01, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Phan Ngọc Thọ chủ trì hội nghị. Hội nghị còn có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và cán bộ chủ chốt toàn tỉnh.

Triển khai Nghị quyết 54-NQ/TW, ngày 10/12/2019 của Bộ Chính trị, UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Trường Lưu nhấn mạnh, việc Bộ Chính trị ban hành NQ 54 thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với tỉnh Thừa Thiên Huế. Đặc biệt là tìm ra hướng đi, định hướng cho Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc trung ương trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh. Đồng thời, đặt mục tiêu cho Thừa Thiên Huế đến năm 2030, sẽ là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị vững mạnh; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân đạt mức cao; Đến năm 2045, là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ triển khai dự thảo Chương trình hành động về thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị

Triển khai dự thảo Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị, Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phan Ngọc Thọ cho rằng, với tầm quan trọng của Nghị quyết, cần tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, quân và dân toàn tỉnh, sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn, tạo những bước phát triển toàn diện, bứt phá theo đúng quan điểm, mụa tiêu của Nghị quyết 54 mà Bộ Chính trị đã đề ra.  Có 10 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được đưa ra trong chương trình hành động đó là: Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa tư duy phát triển, nhất là tư duy phát triển bền vững, tư duy về bảo tồn và phát huy các giá trị của di sản và tư duy về phát huy tối đa và hiệu quả các lợi thế, tiềm nằng; cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của các ngành kinh tế; đẩy mạnh công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô thị theo hướng xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố di sản quốc gia. Tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; Phát triển kết cấu hạ tầng, đặc biệt là kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin và đô thị đồng bộ, hiện đại và thông minh, đảm bảo sự hài hòa giữa kiến trúc với tự nhiên và đặc thù của Huế; Xây dựng Thừa Thiên Huế là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu, một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội, nhất là cho phát triển cơ sở hạ tầng và các ngành kinh tế mũi nhọn, có lợi thế; Nâng cao hiệu quả liên kết phát triển vùng, mở rộng hợp tác và quan hệ đối ngoại phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; Gắn phát triển kinh tế với phát triển văn hóa và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, củng cố vị thế là trung tâm văn hóa lớn và đặc sắc của cả nước; Gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của các cấp chính quyền, phát huy vai trò làm chủ của nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; Chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp.

Tại hội nghì, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bùi Thanh Hà cũng đã triển khai Kế hoạch 136 – KH/TU, ngày 03/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quán triệt, tuyên truyền, tổ chức thực hiện Nghị quyết 54; Chỉ thị 40 – CT/TW, ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư và Chỉ thị 42-CT/TU, ngày 25/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

www.thuathienhue.gov.vn
    Email   In ấn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.058.442
Truy cập hiện tại 64